Image

22 januari 2020

Zijn er ook warmtepompen zonder buitenunit?

Author

Vivien Augustinus

op 22 januari 2020

Warmtepomp zonder buitenunit

We benoemen vaak de buitenunit als we het hebben over een warmtepomp. Maar eigenlijk hebben we het dan over een lucht/water warmtepomp. Een buitenunit is slechts een deel van het systeem. Een lucht/water warmtepomp bestaat namelijk altijd uit een binnen- en buitenunit. Dit type warmtepomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om in warm water voor je sanitair water of centrale verwarming.

Wat is het nadeel van een lucht/water warmtepomp

Zoals al eerder is aangegeven, is een nadeel van een lucht/water warmtepomp dat je een buitenunit nodig en deze erom bekend staat meer geluid te produceren dan de alternatieven. Ook in de Tweede Kamer is dit een veelbesproken onderwerp. Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, wil namelijk vanaf medio 2020 een geluidsnorm voor lucht/waterwarmtepompen invoeren van maximaal 40 dB op de perceelgrens.

Natuurlijk heeft een buitenunit niet alleen maar nadelen. Zo hebben ze als voordeel dat deze warmtepomp relatief gemakkelijk te installeren is.

Welke alternatieven heb ik?

Een warmtepomp heeft altijd een bron nodig om ‘gratis’ energie te verkrijgen. Dit kan een bodembron, buitenunit of PVT-systeem zijn. Er is dus een warmtepomp zonder buitenunit. Hieronder lichten de alternatieven toe.

Bodembron

Een bodembron haalt zijn thermische energie uit de bodem. Er wordt, op eigen terrein, tot een diepte van ongeveer 100 meter een slang in de grond geboord. Een bodembron is een gesloten systeem, dat wil zeggen dat de vloeistof in de slang niet in contact komt met de grond of het grondwater.

Vervolgens wordt de opgenomen energie via de vloeistof in het gesloten circuit naar de warmtepomp geleid. Deze temperatuur is alleen nog niet hoog genoeg om je huis te voorzien van warmte en om warm tapwater te krijgen. Daarom verwarmt de warmtepomp bij tot ongeveer de gewenste temperatuur.

Pvt-panelen

Met de eerdergenoemde systemen voorzie je je woning enkel van thermische energie, maar wat als je met één systeem zowel elektriciteit als thermische energie op kan wekken? Zo is er Volthera, een PVT-systeem dat de zonne-energie die op het dak valt niet alleen omzet in elektriciteit, maar er ook het tap- en cv-water mee verwarmd. Achter de zonnepanelen is namelijk een collector gemonteerd waar water met glycol (tegen bevriezing) doorheen stroomt. Het dak krijgt hierdoor dus een dubbelfunctie.

In plaats van een lucht/water-warmtepomp wordt er bij een Volthera systeem gebruikgemaakt van een brine-water warmtepomp die in de woning komt te staan. Er is geen buitenunit nodig, want de warmtepomp haalt zijn energie uit de collectoren die achter de zonnepanelen zijn gemonteerd. De bron bij een Volthera systeem is dus stil én onzichtbaar.

In combinatie met een warmtepomp werkt dit systeem het gehele jaar door, overdag en ’s nachts, dus ook als de zon niet schijnt.

Door het gebruik van een warmtepomp, zal het elektriciteitsverbruik wel enigszins stijgen. Dit is echter geen probleem omdat de energie duurzaam opgewekt is met behulp van de Volthera-panelen op je dak. Bovendien hebben Volthera-panelen hetzelfde uiterlijk als normale PV-panelen en is op het dak dus geen verschil te zien.