Image

1 oktober 2020

Warmtepomp: vergunning nodig? Normen voor PVT, buitenunit en grondbron

Author

Femke Walda

op 1 oktober 2020

De grondbron: de grond in met een vergunning

We beginnen met een installatie waarvoor vrijwel altijd een vergunning nodig is. De grondbron vereist namelijk een vergunning. Warmtepompen die hun warmte onttrekken aan grondwater of de aarde hebben een bronput nodig. Deze put moet geboord worden. Bij een put van meer dan 50 meter heb je hiervoor een vergunning nodig.

“Degene die de bron aanlegt voor de woning verzorgt de vergunning,” benadrukt Roland Vereijken. “Van belang is dat er in een vroeg stadium wordt achterhaald of een bodembron vergund kan worden, anders is dit sowieso geen optie.”

Voor de grondbron gelden nog twee andere vergunningen:

  • De meeste warmtepompsystemen maken gebruik van een mengsel van water en glycol. Glycol is zonder vergunning toegestaan. Voor andere chemische stoffen is echter een vergunning nodig. Check dus goed of het beoogde warmtepompsysteem gebruik maakt van chemische stoffen!
  • Indien de warmtepomp gebruik maakt van grondwater, moet ook daarvoor een vergunning worden geregeld. Hiervoor wordt echter vaak vrijstelling gegeven, omdat warmtepompsystemen veelal gelijk staan qua afgifte en opname van grondwater. Je speelt dus meestal quitte.

De buitenunit: warmtepomp met decibelnormen

Voor de buitenunit hoef je niet de grond in, maar hier speelt een andere factor een belangrijke rol voor vergunningen. Omdat deze warmtepompoplossing buiten staat, moet aangetoond worden dat de warmtepomp geen overlast veroorzaakt. Daarom worden er decibelnormen aan buitenunits gesteld. Alleen als het systeem aan die norm voldoet, verkrijgt de opdrachtgever voor deze warmtepomp de vergunning die nodig is.

“De overheid heeft kaders gesteld voor hoeveel geluid een warmtepomp mag produceren. Die norm wordt steeds verder opgevoerd,” vertelt Roland Vereijken. “Bij de keuze voor een buitenunit zal hier dus rekening mee moeten worden gehouden.”

PVT: vergunning vrij op het dak

Voor de derde optie, een PVT-systeem, is slechts één vraag van belang: Is er een vergunning nodig voor zonnepanelen op je dak? PVT-panelen zien er immers hetzelfde uit als reguliere zonnepanelen, de warmtepomp maakt amper geluid en er is geen grondboring nodig.

“Nee, er is geen vergunning nodig voor zonnepanelen op een dak,” antwoordt Roland Vereijken. “Daken zijn vrijgesteld van vergunningen. Een uitzondering is monumentenbouw. Als je aan of bij een monument bouwt, zul je bij de gemeente een vergunning moeten aanvragen.”

In alle andere situaties zijn daken vrijgesteld van vergunningen, dus een PVT-systeem kan zonder vergunning geplaatst worden.

Drie mogelijkheden voor je nieuwe woning

Voor de drie verschillende opties die nieuwbouwwoningen hebben, gelden dus andere normen en regels waaraan de opdrachtgever zich dient te houden.

“Je hebt als woningeigenaar nog steeds de keuze, maar het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of architect om te bekijken wat mogelijk is en welke oplossing aan te raden is voor jouw unieke project,” vertelt architect Roland Vereijken. “Je kunt uiteraard ook een adviseur, installateur of iemand van Volthera inschakelen voor advies.”

Zo werd voor de woning van Stephan Sterrenburg een buitenunit voorgeschreven, maar koos hij uiteindelijk bewust voor een PVT-systeem.