Image

22 juli 2020

Ideale positie zonnepanelen: hoe bepaalt een architect de plaats van mijn zonnepanelen?

Author

Vivien Augustinus

op 22 juli 2020

Belangrijke factoren bij de plaatsing van zonnepanelen

Bij iedere nieuwbouwwoning kunnen zonnepanelen worden geïmplementeerd, maar zeker als je nog in de ontwerpfase zit, is het belangrijk dat er tijdig wordt besloten over de plaatsing. Vooraf moet namelijk al worden nagedacht over de beschikbare ruimte en het doel van het systeem.

“Voor ons als architect zijn enkele factoren van belang, zodat we de panelen volledig in de architectuur kunnen opnemen,” zegt Roland Vereijken hierover. “Willen we bijvoorbeeld het hele dakvlak benutten? En moet het systeem worden ingebed tussen de dakpannen? Volthera gebruikt bijvoorbeeld een indak montagesysteem.”

Als koper van een nieuwbouwwoning ga je hierover in gesprek met de architect. “Maar wij moeten als architect alert zijn op de positionering,” benadrukt Roland Vereijken. “Uiteraard nemen we wensen en ideeën van de consument mee, maar wij kunnen als specialist advies geven over de ideale positie van zonnepanelen.”

De factoren die met name van belang zijn, zijn het dakoppervlak, het doel van de installatie en de oriëntatie van het dak.

Het beschikbare dakoppervlak

Dit bepaalt logischerwijs hoeveel panelen er maximaal gelegd kunnen worden. Om te beoordelen of dit voldoende is, is het doel van de installatie van belang.

Het doel van de installatie

Wil je je woning verduurzamen, of is er een bepaald minimum aan elektriciteit nodig voor je woning? Op basis hiervan wordt een plan opgesteld voor het aantal benodigde panelen.

Oriëntatie van het dak

Met het oog op rendement is de oriëntatie van het dak van groot belang. Panelen die op het noorden richten, zijn namelijk minder efficiënt. Oriëntatie op het oosten of westen levert veel meer op.

Nieuwbouw en zonnepanelen: het oog wil ook wat

Afgezien van bovenstaande factoren, die meer technisch en gericht op efficiëntie zijn, is het esthetische aspect ook van groot belang. Je wilt immers dat je nieuwe woning er precies naar wens uitziet. Om die reden is er tegenwoordig veel te doen om zonnepanelen, aangezien die vaak in het zicht liggen.

“Aan de straatzijde liggen panelen in het zicht,” vertelt architect Roland Vereijken. “Is de oriëntatie op het zij- of achterdak gunstig, dan heeft dit de voorkeur. Volledige integratie op het dak aan de voorzijde met de juiste panelen geeft eveneens een nette oplossing. Wanneer latte bijgebouwen voldoende zon ontvangen, kunnen panelen vrijwel onzichtbaar oost-west georiënteerd worden geplaatst.”

Zoals besproken is ook de oriëntatie van het dak van belang, maar voor de architect is daar met het oog op stijlvolle verwerking van de panelen vaak een oplossing in te vinden. “Met PVT-panelen  – waarmee je zowel elektriciteit als warmte opwekt – maakt de oriëntatie bijvoorbeeld al minder uit, omdat de panelen opwarmen en deze warmte benutten. Deze kun je dus ook op momenten met minder zonlicht van de zon laten profiteren, en niet alleen van de piekmomenten.”

Betere investering dankzij ruimte-indeling

Er zijn dus best wat trucjes die een architect kan toepassen om de positie van zonnepanelen zo optimaal mogelijk in te zetten.

“We kijken eerst wat zowel de klant als wijzelf het fraaist vinden. Maar uiteraard is het rendement en de efficiëntie ook van groot belang voor het uiteindelijke ontwerp.”

Om te weten wat je rendement is, is er een globale berekening nodig van wat je wilt opwekken aan stroom. Wek je naast elektriciteit liever ook warm water op met hetzelfde systeem? Dan zijn PVT-panelen op je dak de beste oplossing.

“Nu salderen mogelijk minder gaat opleveren, raad ik aan om puur te kijken naar de eigen energiebehoefte,” zegt architect Roland Vereijken. “Laten we opwekken wat we zelf willen gebruiken en zo aan onze eigen behoefte voorzien. Wat daarvoor nodig is? Dat is in iedere situatie anders. Heeft de woningeigenaar bijvoorbeeld een elektrische auto? Of een zwembad dat moet worden opgewarmd? Dan is de energiebehoefte groter.”

In het ontwerp kan ook ruimte gereserveerd worden voor toekomstig gebruik (alsnog een elektrische auto of zwembad nemen kan dus). “Om de investering zo gericht mogelijk te maken, kijken we ook naar toekomstige plannen. Het kan zo zijn dat er nu een bepaalde energievraag is, maar dat deze de komende jaren waarschijnlijk gaat groeien. Dan moeten we ruimte hebben om aanvullingen te doen op het dak.”

Het dak nóg efficiënter benutten: elektriciteit én warm water

Met PVT-panelen wek je dus naast elektriciteit ook warmte op, om zo je nieuwbouwwoning nóg efficiënter te maken. Zo wordt je woning en je (tap)water verwarmd en voorzie je het huis van elektriciteit, allemaal met één systeem.