Image

17 december 2020

Wat is de isde-subsidie?

Author

Vivien Augustinus

op 17 december 2020

Voor wie geldt de ISDE-subsidie?

Deze regeling geldt voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Met de regeling stimuleert de rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Dit bespaart grijze energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Bij de ISDE-subsidie wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijke subsidieaanvragers en particulieren. Deze partijen kunnen voor bepaalde typen investeringen gebruik maken van de ISDE-subsidie:

 • Zakelijke partijen:
  Deze groep kan gebruik maken van de ISDE-subsidie voor investeringen in de productie van duurzame warmte. Het gaat hier vooral om kleinschalige installaties die niet in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie. Ook kan deze groep gebruik maken van de subsidie voor de productie van duurzame energie uit zonlicht en wind. Ook zonnepanelen en windturbines zijn hierin dus meegenomen.
 • Particulieren:
  Als woningeigenaar kun je gebruik maken van de ISDE-subsidie voor investeringen in de productie van duurzame warmte. Ook kan deze doelgroep vanaf 2021 gebruik maken van de ISDE bij het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen. Verder is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor aansluiting op warmtenetten.

Wijzigingen in 2021

De ISDE-subsidie, die af zou lopen op 1 januari 2021, is verlengt! Je kunt dus ook in 2021 subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame energie. Zoals voorgaande jaren kun je subsidie aanvragen voor investeringen in ruimteverwarmingstoestellen en waterverwarmingstoestellen zoals warmtepompen en zonneboilers. Maar vanaf 2021 is de ISDE-subsidie nog verder uitgebreid:

 • Voor zakelijke gebruikers is de subsidie uitgebreid met investeringen voor het opwekken van hernieuwbare energie met behulp van zonnepanelen en windturbines.
 • Particulieren kunnen vanaf 2021 via de ISDE-subsidie ook subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Voorheen werd deze subsidie verstrekt vanuit de SEEH-subsidie (subsidieregeling voor energiebesparing eigen huis). Door de verbreding van de ISDE-subsidie vervalt de SEEH-regeling in 2021.
 • Verder wordt ook het aansluiten van koopwoningen en appartementencomplexen op warmtenetten gesubsidieerd. Zowel woning eigenaren als VvE’s (Vereniging van Eigenaren) komen hiervoor in aanmerking.

Ook is de termijn voor het aanvragen van de ISDE-subsidie in 2021 aangepast. Deze bedraagt nu 1 jaar in plaats van de 6 maanden die voorheen gold.

Voorwaarden

De ISDE-subsidie is een meerjarige regeling, welke wordt geopend op 1 januari 2021 en loopt tot en met 1 januari 2026.

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, hangt af van of je particulier of een zakelijke gebruiker bent. Zo zijn een aantal voorwaarden voor particulieren namelijk;

Subsidie voor investeringen in de productie van duurzame warmte:

 • Je hebt het apparaat na 1 januari 2021 aangeschaft.
 • Het apparaat is jouw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Een lijst van de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie vind je hier.

Subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • Het isolatiemateriaal is aangebracht na 1 januari 2021.
 • Het isolatiemateriaal is aangebracht door een bouwbedrijf.
 • Het type isolatiemaatregelen die in aanmerking komen voor ISDE-subsidie bestaan uit: dakisolatie, gevelisolatie, glas, kozijnpaneel en deurisolatie, spouwmuurisolatie en vloer- of bodemisolatie.
 • Bij de subsidie voor isolatiemaatregelen geld dat voor ten minste 2 subsidiabele maatregelen subsidie aangevraagd moet worden. Het kan hierbij gaan om een investering in een combinatie van minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen, maar ook om een combinatie van een investering in een isolatiemaatregel en een investering in een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.
 • De subsidieaanvraag moet binnen 1 jaar na het installeren of aanbrengen van de eerste isolatiemaatregel worden ingediend.

Subsidie voor het aansluiten op warmtenetten:

 • De aansluiting op een warmtenet moet aantoonbaar zijn gerealiseerd na 1 januari 2021.
 • De aansluiting moet worden verricht door een warmteleverancier.
 • De woning mag niet meer zijn aangesloten op het gasnet.

Eigenaren van een nieuwbouwwoning komen niet in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Deze regeling geld dus alleen voor particulieren met een bestaande woning.

Voor particulieren blijft gelden dat zijn een subsidieaanvraag alleen kunnen indienen nadat de investering is geïnstalleerd of aangesloten. Deze aanvraag kun je maximaal 1 jaar na het installeren indienen.

Wanneer het beschikbare budget is overschreven kun je dezelfde aanvraag het volgende subsidiejaar opnieuw indienen. Op deze manier kun je op het moment van beslissen zeker zijn van de subsidie.

Zakelijke gebruikers moeten een aanvraag voor de ISDE-subsidie indienen voorafgaand aan de investering. De aanvrager is op deze manier zeker van de subsidie op het moment dat hij de opdracht geeft. Investeringen in warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen of windturbines dienen binnen een jaar na de datum van de subsidieaanvraag gerealiseerd te worden. Voor een centrale aansluiting op het warmtenet geld een termijn van 2 jaar. Een subsidie aanvraag kan worden afgewezen als het beschikbare budget is overschreden. In het volgende jaar kan een nieuwe aanvraag ingediend worden. Als zakelijke gebruiker moet je beschikken over een geldig KvK-nummer, je bent eigenaar van de investering en je het apparaat binnen 12 maanden na goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.

Dit zijn slechts een aantal voorwaarden voor beide partijen. Ben je particulier en wil je weten wat alle voorwaarden zijn? Neem dan hier een kijkje. Ben je een zakelijke gebruiker, klik dan hier als je meer wilt weten over de voorwaarden. 

Waar moet je op letten bij het aanvragen van ISDE?

Particulieren en zakelijke gebruikers moeten op verschillende dingen letten bij het aanvragen van ISDE. Als particulier heb je hiervoor een DigiD nodig. Als zakelijke gebruiker heb je hier een eHerkenning (zakelijk) voor nodig. RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. In de meeste gevallen wordt deze binnen 8 weken afgehandeld. Benieuwd naar waar je nog meer op moet letten bij het aanvragen van ISDE en ben je particulier? Neem dan een kijkje op de website van rvo. Ben je een zakelijke gebruiker? Neem dan hier een kijkje.