Isoleren van eigen woning wordt weer gesubsidieerd - Volthera

Vanaf september is het voor huiseigenaren weer mogelijk om subsidie voor het isoleren van woningen aan te vragen. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) gaat dit najaar namelijk weer van start. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie, lees dan verder.

Isoleren van eigen woning wordt weer gesubsidieerd

Vanaf september is het voor huiseigenaren weer mogelijk om subsidie voor het isoleren van woningen aan te vragen. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) gaat dit najaar namelijk weer van start.

SEEH

De eigenaar-bewoner van een woning wordt door middel van de SEEH gestimuleerd om energie te besparen. Nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn, kan de subsidie aangevraagd worden.

U komt in aanmerking voor de SEEH als eigenaar-bewoner als:
• U minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning door gaat voeren.
• De bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is.
• Voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Voor particulieren was de subsidiepot al geruime tijd leeg, alleen VvE’s konden nog van de subsidie gebruik maken. Sinds 15 maart 2017 was er voor de particulieren een budget beschikbaar van €43,81 miljoen. RVO.nl meldde in april van 2017 al dat het SEEH-budget voor eigenaar-bewoners op was.

Heropening subsidieregeling

RVO.nl heropent de subsidieregeling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voor de SEEH voor woningeigenaren is tot 1 januari 2021 een bedrag van €84 miljoen beschikbaar. Ook na deze datum is er subsidie beschikbaar voor isolatie-maatregelen, dit vanwege een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Eind augustus staat de regeling gepubliceerd in de Staatscourant en komt er meer informatie beschikbaar op de website van RVO.nl. Let er wel op dat er alleen subsidie beschikbaar is voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.

RVO.nl verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Wilt u meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan eens op RVO.nl

Bron:
RVO: subsidies en regelingen, eigenaar en bewoners
Gawalo: isoleren eigen woning kan weer met subsidie
Energiebespaarlening: subsidie energiebesparing eigen huis weer open